تجارت کارآفرینان بین المللی

زندگینامه سوئی چیرو هوندا – هوندا

زندگینامه سرهنگ ساندرز – KFC

زندگینامه مارگاریتا لوییسم دریفوس – میلیاردر

زندگینامه سر ریچارد برانسون – کارآفرین موفق و موسس گروه ویرجین

زندگینامه لی کان هی – سامسونگ

زندگینامه سام والتون – کارآفرین

زندگینامه رومن آبراموویچ – کارآفرین و میلیاردر

زندگینامه لوکوربوزیه – طراح و پیشگام معماری مدرن

زندگینامه روث هندلر – خالق عروسک باربی

زندگینامه لری پیج – از بنیانگذاران گوگل